Gorate BedrijfsgebouwenGorate Woningen
home contact colofon disclaimer sitemap
 
U bevindt zicht hier:

BedrijfsinfospacerProfielspacerBetaling bij opleveringspacerWonen en werken
Profiel

Gorate, een betrouwbare bouwpartner, van idee tot en met oplevering

In de loop der jaren hebben we als hoofdaannemer duizenden werktuigenbergingen, stallen en bedrijfshallen opgeleverd, soms zelfs compleet met kantoren en showroom. Maar ook hebben we voor grote landbouwcorporaties waaronder Cebeco en Cehave nog eens duizenden projecten gerealiseerd.

Daarbij hanteren we sinds jaar en dag hetzelfde uitgangspunt: precies die ruimte realiseren die u nodig hebt. Dan gaat het niet alleen om vorm en afmeting van een doelmatige werkruimte. Uw pand is, of het nu een stal is of een kantoor, ook altijd een visitekaartje. En een bedrijfsmiddel waarvan de kosten in een gezonde relatie moeten staan tot de opbrengst.  Al die aspecten kennen we als geen ander. Net als u zijn we ondernemer in hart en nieren.

Gorate Garant - Bedrijfsgebouwen kenmerkt zich door een klantgerichte bedrijfsvoering. Waar mogelijk werken we fabrieksmatig. Dat betekent dat we logistiek en planning tot in detail kunnen beheersen. Zodat u kunt blindvaren op de afspraken die we maken. Afspraken op het gebied van kwaliteit en zoveel mogelijk onderhoudsvrij materiaalgebruik. Afspraken op het gebied van deadlines en financiële consequenties. Daar kunt u absoluut op bouwen.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, gaan we veelal uit van één van onze basismodellen. Die kunnen we dan klantspecifiek uitwerken tot zowel een doelmatige werktuigenberging of stal alsook een compleet geïsoleerde bedrijfshal met geïntegreerde kantoren en/of showroom.

Ondanks een zoveel mogelijk gestandaardiseerde manier van werken is uiteindelijk de wens van de opdrachtgever ons vertrekpunt en ons doel. Daarom nemen we naast de zoveel mogelijk fabrieksmatige manier van werken ook graag in het voor- en natraject veel van u over. We vervullen enthousiast en vakkundig de rol van bouwpartner, die ook zorgt voor de nodige bouwvergunningen. Het gaat er ten slotte om dat u kunt doen waar u goed in bent en wij zorgen dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw bedrijfshuisvesting. Die is in de vertrouwde handen van Gorate Garant - Bedrijfsgebouwen.